Segelforing.png

Vad heter seglen?

1) Jagare
2) Yttre klyvare
3) Inre klyvare
4) Bramsegel
5) Märs
6) Bredfock
7) Stängstagsegel
8) Gaffelfock
9) Toppsegel
10) Stor

Bishop’s Horizons seglingsegenskaper är goda. Hon är lätt och seglar fint i både svag och hård vind. Dock har hon en mycket liten köl (djupgående 2 meter), vilket gör att hon får stor avdrift när vi kryssar. Därför går vi helst för maskin när vi har motvind.