Vad händer ombord under en segling?

Som gäst blir du indelad i vaktlag – om du vill. Det innebär att du arbetar tillsammans med reskamrater och besättning. Vakternas längd varierar beroende på om vi ska segla långt eller inte. Under transportseglingarna går alla fyratimmars-vakter, under en sjunätters segling är det troligare att vakterna är en timme.

Under säsongen 2018 gjorde vi reseberättelser från våra seglingar – i filmformat. På facebook hittar du fler filmer.