Varför vill ni veta vilka mediciner jag tar?

Kapten på Bishop’s Horizon, och i viss mån även besättningen, ansvarar för alla gästers säkerhet ombord. Vi tar den uppgiften på allvar, och det betyder att vi hoppas på det bästa, men räknar med det värsta. Vi måste alltid vara förberedda på att en gäst råkar illa ut. 

I ett sådant läge är det helt avgörande att känna till om en gäst medicinerar, både för vår egen del, men även för att det är viktigt att rapportera om vi talar med JRCC (sjöräddningen). Både Frida och Dan har genomgått utbildningarna Medical First Aid samt Medical Care.