Kan jag besöka fartyget innan min resa?

Måndag 6 maj lämnar vi Göteborg och sträckseglar upp till Bodø. Men innan dess ligger vi vid Pir 5 i Eriksberg, Göteborg. Nu under våren är vi sysselsatta med underhållsarbete, men du är alltid välkommen att hälsa på. Ring först, så att du vet att vi är ombord.

Dan: 072 561 11 66
Frida: 076 250 29 96